Untitled Document

โต๊ะทำงาน

Product detail

คุณสมบัติ

  • T 160
  • 160 cm
  • โอ๊ค
  • ราคาเดิม 7,990 บาท
  • พิเศษเหลือ 7,400 บาท

รายละเอียดเฟอร์นิเจอร์

แข็งแรงทนทานในการใช้งาน
ประวัติการเข้าชม 1350 ครั้ง
Untitled Document